Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет на заседанието си днес (14.05.2015 г.) на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ обяви 68 (шестдесет и осем) свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури.

След изтегления жребий по реда на чл. 178, ал. 1 от ЗСВ ВСС обяви конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на 54 (петдесет и четири) свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, както следва:

Районна прокуратура гр. Благоевград - 1
Районна прокуратура гр. Сандански - 1
Районна прокуратура гр. Видин - 1
Районна прокуратура гр. Оряхово - 1
Районна прокуратура гр. Лом - 1
Районна прокуратура гр. Трън - 1
Софийска районна прокуратура - 16
Районна прокуратура гр. Пловдив - 8
Районна прокуратура гр. Карлово - 1
Районна прокуратура гр. Стара Загора - 1
Районна прокуратура гр. Гълъбово - 1
Районна прокуратура гр. Хасково - 1
Районна прокуратура гр. Харманли - 1
Районна прокуратура гр. Свиленград - 2
Районна прокуратура гр. Смолян - 1
Районна прокуратура гр. Елена - 1
Районна прокуратура гр. Червен бряг - 1
Районна прокуратура гр. Варна - 1
Районна прокуратура гр. Добрич - 1
Районна прокуратура гр. Бургас - 7
Районна прокуратура гр. Несебър - 2
Районна прокуратура гр. Сливен - 1
Районна прокуратура гр. Нова Загора - 2

Приемът на документи ще започне след обнародване на решението в Държавен вестник.

Очаквайте актуална информация за конкурса на интернет страницата на ВСС в раздел „Конкурси” и в раздел „Решения на постоянните комисии”/”КПА”/”Конкурси”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд