Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
 


Предефиниран проект N° 2 “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система” на Норвежкия финансов механизъм - приключил

- Екип за управление

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2014 до 30.06.2014 г. 

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.04.2015 до 30.06.2015 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.07.2015 до 30.09.2015 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.10.2015 до 31.12.2015 г.

Доклад за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд