Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
приключили

 

 
PHARE TWINNING PROJECT BG-04-IB-JH-04 "Усъвършенстване на статута на магистратите и укрепване на административния капацитет на ВСС"

Туининг проект по програма ФАР BG/07/IB/JH/07 “Укрепване на публичното управление на съдебната система и съдебната администрация”


ПРАВИЛА за организацията на дейността по изготвянето, поддържането и актуализирането на регистър на международните проекти и програми в сектор „ПРАВОСЪДИЕ” - приложение 1

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд