Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Балканска и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети

(предишно наименование: "Регулаторни съдебни органи на Балканския регион")

 

Съвместно изявление от ІІ-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион 11-12 юни 2007 г., гр. Будапеща, Унгария

Декларация от VI-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион 2-3 юни 2011 г., гр. Велинград, България

Декларация от VІІ-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион 29-30 май 2012 г., гр. Истанбул, Турция   

Декларация от VIII –ма Международна конференция на Регулаторните органи на съдебната власт от Балканския регион 6-7 май 2013 г., гр. Рим, Италия

Декларация от X-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, 27 – 29 май 2015 г., гр. Тирана, Албания

Декларация  от XI-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети 13-14 юни 2016 г.,  гр. Рим, Италия

Решения на Пленума от XII-та Конференция и пленарно заседание на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, 10-11 юли 2017 г., гр. Бургас, България

            Харта на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети  

            Правила за организацията и дейността на БЕСМСС

            Годишен работен план за 2017-2018 г.

 

Доклад от Магдалена Лазарова и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет, относно участието им в VІІІ-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион.

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС от участие в първата работна група на балканската конференция на регулаторните съдебни органи, проведена в периода 25-26.11.2013 г. в гр. Истанбул, Турция

Доклад от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Публична комуникация” и Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция „Международна дейност” на Администрацията на ВСС, относно участието им във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която се състоя на 19 и 20 март 2014 г., в гр. Будапеща, Унгария

Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС и членовете на ВСС Магдалена Лазарова, Мария Кузманова и Димитър Узунов, относно участие в IX-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, в гр. Букурещ, Румъния, за периода 11-13 май 2014 г.

Доклад от Галя Георгиева, Румен Боев, Димитър Узунов и Каролина Неделчева - членове на ВСС , относно участие в Х-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, в гр. Тирана, Албания, 27-29 май 2015 г.

Доклад от Димитър Узунов – представляващ ВСС, и Михаил Кожарев – член на ВСС, от участие в среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в гр. Рим, Италия, в периода 21-22 април 2016 г.

Доклад от Димитър Узунов – представляващ ВСС и Михаил Кожарев – член на ВСС относно участие в 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-14 юни 2016 г в гр. Рим, Италия.

Доклад от Димитър Узунов – представляващ ВСС, и Милка Итова – член на ВСС, от участие в среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети (БЕСМСС), проведена на 22 февруари 2017 г. в гр. Тирана, Албания

Доклад от Севдалин Мавров и Светлана Бошнакова - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в XIII Конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 21-22 юни 2018 г., в гр. Будва, Черна гора 

 

 

Кратка история на мрежата

Международното сътрудничество на упълномощените представители на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион стартира своята дейност през 2006 г. и Висшият съдебен съвет, като орган, който представлява съдебната власт в Република България и осигурява нейната независимост, участва активно в дейностите на сътрудничеството от самото му начало.

Първата международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион бе проведена в Сараево през ноември 2006 г. и организирана от Висшия съдебен и прокурорски съвет на Босна и Херцеговина и Проекта за на съдебния сектор в Босна и Херцеговина. На нея бяха дискутирани независимостта на съдебната система и нейната демократична администрация.

Втората международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион се проведе в Будапеща, Унгария, 11-12 юни 2007 г. На нея упълномощените представители на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Италия, Косово, Румъния, Сърбия, Словения и Унгария) приеха и подписаха единодушно съвместно изявление относно независимостта на съдебната система, подготвено в Сараево, което бе изпратено на международни организации като Международната асоциация на съдиите и съответните органи на ЕС. От страна на Висшия съдебен съвет на Република България съвместното изявление бе подписано от г-жа Събина Христова – член на ВСС.

Втората конференция доведе и до решението сътрудничеството между упълномощените представители на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион да се засили в рамките на подобни ежегодни срещи.

Съгласно това решение, Третата международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион се проведе в Букурещ, Румъния на 22-23 септември 2008 г. и бе организирана от Върховния съвет на магистратурата на Румъния. На нея представителите на Регулаторните съдебни власти представиха дейността на своите съдебни съвети.

Четвъртата международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион да се проведе в Черна гора, Бечичи, Будва, 28-30 септември 2009 г. На тази конференция бе приет Статута и Организационните и оперативни правила на Постоянния офис на регионалното сътрудничество със седалище в Будапеща, в Офиса на Националния съвет по правосъдие на Република Унгария. Съвместното изявление бе подписано и от новите членове на Сътрудничеството - Македония, Черна гора и Турция.

Основните теми на този форум бяха начина на избор и прекратяване на мандата на членовете на съдебните съвети, организацията и начина на работа на съдебните съвети, процедурата по назначаване на съдиите, определянето на критерии за тяхното назначение, начина на избор и прекратяване на работата на съдиите, дисциплинарната отговорност и преместванията на съдиите.

По време на тази конференция бяха взети решенията темата на следващата такава да бъде избора на съдии и Гърция и Република Молдова да бъдат поканени да вземат участие в Сътрудничеството. Домакин на конференцията през 2010 г. бе Националният съвет по правосъдие на Унгария. Тя се проведе в периода 17-20 октомври в Сиофок, като от българска страна участие взеха г-жа Галина Захарова - член на ВСС, г-жа Марияна Дундова - член на ВСС, г-н Георги Гатев - член на ВСС и г-н Пламен Стоилов - член на ВСС.

През същата година Постоянният офис на регионалното сътрудничество, представляван от Директора на офиса - д-р Чаба Уйкери, изрази желанието на упълномощените представители на Регулаторните органи на съдебната власт да се засилят контактите и сътрудничеството с Висшия съдебен съвет на Република България. В тази връзка на ВСС бе предоставена възможността да организира и проведе Шестата международната конференция през 2011 г.

Шестата международна конференция на регулаторните съдебни органи на Балканския регион се проведе в периода 2-3 юни 2011 г., в гр. Велинград. В конференцията взеха участие четиридесет и двама представители от тринайсет държави, което я направи първото международно събитие от подобен мащаб и значение, организирано от Висшия съдебен съвет на Република България. Основни теми на конференцията, определени на предишния форум на организацията, проведен в Сиофок, Унгария, бяха „Финансов мениджмънт на съдебната система” и „Аспектите относно адекватността на съдиите с оглед на етичните стандарти”. За съжаление в срещата не взеха участие представители на регулаторните съдебни органи на Сърбия и Хърватска. Официални гости на конференцията бяха г-н Мигел Кармона Руано - Президент на Европейската мрежа на съдебните съвети, д-р Чаба Уйкери - Президент на Постоянния офис на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, г-н Гюнтер Ворач – Почетен председател на Международна асоциация на съдиите, д-р Ерика Щайгервалд - Юрист в отдел „Международни отношения” на Висшия съдебен съвет на Унгария.

От българска страна участие взеха: проф. Лазар Груев - Председател на Върховния касационен съд, г-н Георги Колев - Председател на Върховния административен съд, г-н Иван Колев - председател на комисия „Бюджет и финанси” на Висшия съдебен съввет, г-н Цони Цонев - председател на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, г-н Стефан Петров - член на комисия „Бюджет и финанси”, г-н Георги Шопов и г-н Георги Гатев – членове на комисия „Международно правно сътрудничество”, г-н Георги Чамбов - Председател на Пловдивски апелативен съд, г-н Веселин Петричев - Председател на Районен съд Велинград, г-жа Богдана Желявска - Зам.-председател на СГС и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, г-жа Вероника Николова - Съдия в СГС и Национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела

Модератор на конференцията беше г-н Георги Шопов - член на Комисия „Международно правно сътрудничество” на Висшия съдебен съвет на Република България.

В края на Шестата международна конференция на регулаторните съдебни органи на Балканския регион упълномощените представители единодушно приеха декларация от срещата, очертаваща основните изводи от дискусията и общата позиция на делегатите по темите на конференцията. Бе определен и домакинът на следващата маждународна конференция - Република Турция, и основните теми, които да бъдат обсъдени на нея, а именно „Независимост на съдебната власти сътрудничество със законодателната и изпълнителната власт” и „Новите технологии и използването им в съдебната система”.

Седмата конференция на инициативата се проведе в периода 28-31 май 2012 г. в Истанбул, Република Турция. От страна на Висшия съдебен съвет участие взеха г-н Георги Шопов – член на ВСС, г-н Димитър Фикиин - член на ВСС и г-жа Славка Каменова - Главен секретар на ВСС. На конференцията присъстваше и новоизбраният Президент на Европейската мрежа на съдебните съвети - г-н Пол Гилиган. Представителите на всяка една от страните - участнички изнесе доклади по темите, като бяха презентирани основните насоки и проблеми, свързани с независимостта на съдебната власт и внедряването на информационни технологии с цел повишаване на ефективността й, отчитайки съответните национални специфики и текущи процеси на реформа.

В края на Конференцията оторизираните представители на участващите в нея държави, потвърждавайки съвместните изявления, приети на Конференциите в Будапеща, 11-12 юни 2007 г. и Велинград, 2-3 юни 2011 г., приеха Декларация, имаща за цел засилване на независимостта на съдебната власт.

Единодушно бе решено следващата, осма по ред, Конференция да бъде проведена през месец юни 2013 г. в гр. Рим, Италия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд