Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ

 

Устав, правила и разпоредби на Европейска мрежа на съдебните съвети
Правила за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети (за 2020 г.)

Наръчник на Европейската мрежа на съдебните съвети

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2020 г.

10 юни 2020 г. - проведено дистанционно

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2019 г.

5-7 юни 2019 г., гр. Братислава, Словакия

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2018 г.

30 май - 1 юни 2018 г., гр. Лисабон, Португалия

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2017 г.

 7-9 юни 2017 г., гр. Париж, Франция

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2016 г.

1-3.06.2016 г., гр.Варшава, Полша

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2015 г.

3-5.06.2015 г., гр.Хага, Кралство Нидерландия

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2014 г.

11-13.06.2014 г., гр.Рим, Италия

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2013 г.

05-07.06.2013 г., гр.София, България    

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2012 г.

09-11.05.2012 г., гр.Дъблин, Ирландия

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2011 г.

08-10.06.2011 г., гр.Вилнюс, Литва

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2010 г.

02-04.06.2010 г., гр. Лондон, Великобритания

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2009 г.

27-29.05.2009 г., гр.Букурещ, Румъния

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2008 г.

21-23.05.2008 г., гр. Будапеща, Унгария

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОКЛАДИ от участия в заседания на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2020 - 2021

Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение

Ефективни средства за защита при извънредни ситуации

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2019-2020

Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение

Обществено доверие и имидж на правосъдието

Семинар за оценяването на съдии

Форум за дигитално правосъдие

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2018-2019

Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение

Обществено доверие и имидж на правосъдието

Семинар за подбора и назначаването на съдии

Форум за дигитално правосъдие

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2017-2018

Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение

Обществено доверие и имидж на правосъдието

Създаване на форум за дигитално правосъдие

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2016-2017

Независимост и отчетност & качество на правосъдието

Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите

Семинар за електронно правосъдие

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2015-2016

Първа съвместна среща на проектните екипи на ЕМСС за 2015-2016 г.

Финансиране на съдебната власт

Независимост и отчетност на съдебната власт

Стандарти VI - Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление

Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС 2004 – 2016 г.

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2014-2015

Независимост и отчетност на съдебната власт
Стандарти V- Дисциплинарни производства по отношение на съдиите

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2013-2014

Независимост и отчетност на съдебната власт
Стандарти IV- Разпределения на делата
Разработване на наръчник на ЕМСС

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2012-2013

Стандарти III
Съдебна реформа II
Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС

 

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 2011-2012

Стандарти II
Правосъдие, общество и медии
Реформа на съдебната система в Европа
Методи, чрез които ЕМСС може да отговори на молбите за подкрепа от страна на членовете, наблюдателите и съветите на потенциалните кандидат-членки за решаване на техни проблеми и приемливи рамки за подобна подкрепа

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд