Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_bg.htm

 

Решение на Съвета от 28 май 2001 година за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (2001/470/ЕО) - консолидирана версияДоклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 18-та годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 77-ма редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периодад 24-25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия 

Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Рената Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела и Валентина Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България -  търговски дела, от участие в 74-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 15-16 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 70-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 25-26.06.2018 г., в гр. София

Доклад от Галя Маринова - съдия в Апелативен съд Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 20 април 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт по граждански дела към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД), от участие в Годишна среща на ЕСМГТД, проведена в периода 31 януари – 1 февруари 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца и члена на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела Република България, от участие в 67-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 30 ноември – 1 декември 2017 г. в гр. Талин, Естония

Доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд - Велико Търново, и Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд - Варна, членове на  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, от участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 4-5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийска градски съд, национално лице за контакт по граждански дела към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), от участие в Редовна среща на лицата за контакт на ЕСМ-ГТД, проведена на 12 и 13 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГДТ) – търговски дела, относно участие в 64-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 19-21 април 2017 г. в Малта 

Доклад от Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд –гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела – търговски дела (НСМГТД), от участие в 63-та Редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 2-ри март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Галя Маринова - съдия в Апелативен съд – гр. Велико Търново и Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново от участието им в Петнадесетата годишна среща на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 1 и 2 февруари 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела от участие в 62-ра среща на националните контактни точки на ЕСМГТД, проведена в периода 14-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия  

Доклад от Богдана Желявска –съдия в Софийска градски съд, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД) и национално лице за контакт към Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), относно участие в редовна среща на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, проведена на 4 и 5 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Валентина Бошнякова - Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, от участието й в заседание на експертната група към Европейската комисия за обсъждане на нов подход в материята на несъстоятелността, проведено на 29 юни 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД) – граждански дела, относно участие в 59-та среща на ЕСМГТД, проведена на 26.04.2016 г. в гр. Амстердам, Холандия

Доклад от Богдана Желявска – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД) относно Годишна среща на ЕСМГТД, проведена на 21-22 януари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Рената Г. Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд – гр. Враца, относно участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург

Доклад от Наталия Неделчева – съдия във Окръжен съд – гр. Варна,  относно участие в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург

Доклад от Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд Велико Търново, относно участие е в 57-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 9 - 10 ноември в Люксембург

Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела, относно участие в 56-та среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 15-16 октомври 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска – заместник-председател на Софийски градски съд, за участие в 51-та Среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 1 и 2 октомври 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от от Дарина Костова – член на националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участието й в 50-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 3 юли 2014 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участието й в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 28 и 29 януари 2014 г., гр. Брюксел.

Доклад относно участието на Мария Кузманова – член на ВСС, Богдана Желявска - член на Националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в 46-тата среща на лицата за контакт на ЕСМГТД.

Доклад относно участието на съдия Богдана Желявска, член на националната съдебна мрежа, Мирослава Чирпъкова – системен администратор в дирекция „Информационни системи” в администрацията на ВСС и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в 44-та среща на лицата за контакт на ЕСМ-ГТД

Доклад от участието на Даниела Костова – член на Висшия съдебен съвет, съдия Дочка Върбева, съдия Вилиян Петров, съдия Богдана Желявска, съдия Дарина Костова – членове на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 11-та годишна среща на членовете на европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 28-29 януари 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Вероника Николова– национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела /ЕСМ-ГТД/ относно участието й, заедно с Мария Кузманова и Незабравка Стоева, членове на ВСС, и Богдана Желявска, член на Националната съдебна мрежа, в 43-тата среща на националните лица за контакт на ЕСМ-ГТД, проведена в периода 13-14 декември 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участието на съдия Вероника Николова и съдия Богдана Желявска - член на Националната съдебна мрежа, в 42 – рата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Доклад от участието на г-жа Цветанка Табанджова (член на ВСС), на съдия Богдана Желявска и съдия Дарина Костова (членове на Националната съдебна мрежа) и на съдия Вероника Николова (национално лицe за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела) в 40-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), проведена на 26 и 27 април 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Богдана Желявска - заместник председател на Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа, Теодора Нинова - член на Висшия съдебен съвет и член на Комисия „Международно правно сътрудничество” на Висшия съдебен съвет и Вилиян Петров - съдия в Апелативен съд-гр.Варна и член на Националната съдебна мрежа, относно участието им в 39-та среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в гр. Брюксел, Белгия на 29-ти ноември 2011 г.

Доклад на съдия Вероника Николова и съдия Дарина Костова във връзка с участието им в 37- та редовна среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела - 20 и 21 юни 2011 година в гр. Будапеща.

Доклад от участието на съдия Вероника Николова- национално лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и съдия Богдана Желявска- член на Националната съдебна мрежа в 35-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 31 март 2011 г. в гр. Брюксел

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд