Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
29 май 2015 година - Висшият съдебен съвет

    
29 май 2015 година

 

Висшият съдебен съвет, по повод на направените предложения за промяна на Конституцията на Р България и Закона за съдебната власт и във връзка с необходимостта от обсъждането им от магистратската общност в страната реши да бъде проведено в органите на съдебната власт обсъждане на ЗИД КРБ и на ЗИД ЗСВ, внесени в Народното събрание, както и на ЗИД ЗСВ /изготвен от МП/, след публичното му оповестяване. Обсъждането ще се организира в съответните органи на съдебната власт от председателя на ВКС, председателя на ВАС и Главния прокурор по апелативни райони до 30.06.2015г. След обсъждането по апелативни райони, в срок до 15.07.2015г., ВСС ще организира форум за представяне на изразените позиции, с участието и на всички съсловни организации и Гражданския съвет. Подготовката и организирането на форума е възложено на членовете на ВСС Юлиана Колева и Румен Георгиев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд