Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
01 юни 2015 година - Висшият съдебен съвет предстои да обяви конкурси

 

01 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет предстои да обяви конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности в апелативните и административните съдилища, след встъпване в длъжност на класираните кандидати в конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Върховен административен съд.

 

По отношение на обявения с решение на ВСС по пр. № 17/02.04.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 30 /тридесет/ свободни длъжности за „прокурор" в окръжните прокуратури, документи са подали 153 кандидати, от които 127 имат актуални периодични атестации.

 

С цел своевременното им провеждане, напомняме на административните ръководители и на кандидатите, които желаят да участват в конкурсите, че е необходимо да следят стриктно наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да отправят предложения за откриване на процедури за периодично атестиране по чл. 196, ал. 2 от ЗСВ.

 

Липсата на актуална атестация води до забавянето на конкурса, а Висшият съдебен съвет няма компетентност да инициира процедура за атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд