Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
03 юни 2015 година - Димитър Кръстев Чорбаджиев за административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград

03 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет единодушно с 15 гласа „за” избра за втори мандат Димитър Кръстев Чорбаджиев за административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград.
Димитър Чорбаджиев има над 16 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив, прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от 2010г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Ивайловград.
В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Чорбаджиев определя като приоритети в следващия си петгодишен мандат: повишаване ефективността на работата на прокурорите и съдебните служители; недопускане на среда за корупционни практики; активно прилагане на законовия механизъм за самосезиране на прокуратурата; упражняване в пълен обем на прокурорските функции преди образуването на досъдебно производство с цел ограничаване образуването на дела, подлежащи впоследствие на прекратяване; подобряване надзора върху работата на разследващите органи; приоритетна работа по дела с обществен интерес; увеличаване броя на бързите и незабавни производства; активизиране дейността по спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител.
Членът на ВСС Румен Боев зададе въпроси към кандидата относно причините за малкия брой на бързи и незабавни производства и връзката им с изготвянето на експертизи.
Кандидатурата на Димитър Чорбаджиев бе подкрепена от Румен Боев и Магдалена Лазарова, които се позоваха на личните си впечатления от неговата работа, определяйки го като добър професионалист и административен ръководител, създал отлична организация в дейността на прокурорите и съдебните служители и постигнал добър микроклимат в Районна прокуратура- Ивайловград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд