Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
04 юни 2015 година - Борислава Иванова Барболова за районен прокурор на Районна прокуратура – Своге

04 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет единодушно с 15 гласа „за” избра за втори мандат Борислава Иванова Барболова за районен прокурор на Районна прокуратура – Своге.
Борислава Барболова има над 16 години юридически стаж. Била е следовател при Софийска окръжна следствена служба-Териториално отделение – гр. Своге през периода 1999 г.-2016 г. От 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Своге, където последователно е заемала длъжностите заместник-административен ръководител и районен прокурор.
В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Барболова залага на приемственост и надграждане на постигнатите достижения и добри практики чрез: подобряване качеството на прокурорската работа и свеждане до минимум на върнатите от съда дела и постановените оправдателни присъди; контрол върху дейността на наблюдаващите прокурори по срочността на произнасяне по разпределените им преписки, дела, жалби, сигнали; контрол върху работата на разследващите полицаи с оглед подобряване срочността на разследване; повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители.
В изслушването пред членовете на ВСС, личната си мотивация за заемане на длъжността кандидатът обясни с постигнатите резултати и предприетите организационни мерки за намаляване броя на върнатите от съда дела; подобрената организация на работата по спрените досъдебни производства и свеждането до минимум броя на тези спрени срещу неизвестен извършител; ползотворно ангажиране ресурса на следователите; контрола по отношение делата със срок за разследване над две години; подобрената организация на работа с веществените доказателства. 
Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Ясен Тодоров, Магдалена Лазарова, Камен Иванов и Светла Петкова във връзка с взаимодействието с разследващите органи и ангажирането на следователи; изпълнените цели през първия управленски мандат; наличните резерви по отношение на взаимодействието с контролните органи и мерките, които следва и могат да бъдат предприети от Районна прокуратура – Своге за ограничаване на битовата престъпност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд