Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 юни 2015 година - дисциплинарно дело №19/2013г

 

Висшият съдебен съвет върна на дисциплинарния състав дисциплинарно дело №19/2013г. на ВСС за събиране на нови доказателства. Делото е образувано по предложение на петима членове на ВСС, с решение по протокол №31/25.07.2013г., срещу Румяна Методиева Ченалова - съдия в Софийски градски съд за извършени нарушения по чл.307, ал.4, т.3 и т.4 от ЗСВ.

 

Разгледаното дисциплинарно дело е различно от дисциплинарно дело №33/2014г., образувано по предложение на петима членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Методиева Ченалова, съдия в СГС. Към него са присъединени образуваните през 2015г. две други дисциплинарни дела за налагане на дисциплинарни наказания на Румяна Методиева Ченалова, едно от които е образувано по предложение на министъра на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд