Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
08 юни 2015 година - в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

На 6.06.2015 г., съгласно решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 24/13.05.2015г., д.т. 3, в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по КОНКУРСА за заемане на длъжността „младши прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по пр. № 03/22.01.2015 г.

 

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

 

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсните комисии, в зала № 272, се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

 

От общия брой допуснати кандидати, се явиха 785 кандидати, като един от тях се отказа, а не се явиха 303 кандидати.

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд