Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
11 юни 2015 година - Уважаеми магистрати,

    
11 юни 2015 година

Уважаеми магистрати,

 

Публикувани са нови теми за проучване на мнението на магистратите в Комуникационната форма за контакт на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. С тях се търси становището на органите на съдебна власт и на магистратската общност по проектите за изменение на Конституцията и на Закона за съдебната власт, както и за Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

 

В Комуникационната форма за контакт са създадени връзки с публикуваните на интернет страницата на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията от 26.05.2015г. и Законопроекти за измение и допълнение на Закона за съдебната власт от 02.04.2015 г. и от 07.04.2015 г. Генериран е и линк за връзка с проекта за изменение на Закона за съдебната власт на Министерството на правосъдието от 29.05.2015 г.

 

Чрез формата за контакт с ВСС може да отправите, както общи становища от органите на съдебната власт, така и индивидуални мнения от магистратите по тези теми.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд