Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 юни 2015 година - информацията за провежданото в момента изследване за натовареността на съдиите


12 юни 2015 година

 

Висшият съдебен съвет, след като се запозна с информацията за провежданото в момента изследване за натовареността на съдиите във връзка с изработване на норма за натовареност, както и с извършените до момента дейности за реформа на съдебната карта на районните съдилища, взе решение на 15 юли 2015 г. да се проведе заседание на ВСС. На него ще бъдат обсъдени актуалните резултати във връзка с изследването на натовареността на съдиите и нормата на натовареност, както и ще се набележат предстоящите решения, които следва да бъдат взети за преодоляване на неравномерната натовареност сред отделните органи на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд