Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание КПА разгледа предложенията за назначаване на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ през месец юни 2015 г. срок по реда на чл. 240 от ЗСВ, като предстои същите да бъдат внесени за обсъждане и произнасяне от ВСС. На заседанието си на 10.06.2015 г. Висшият съдебен съвет взе решение при назначаването на младшите съдии и младшите прокурори по реда на чл. 243 от ЗСВ да бъдат съобразявани желанията им за разместване при наличие на взаимни съгласия помежду им в рамките на планираните за тях длъжности и след уведомяване на административните ръководители. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд