Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Конкурси
Текущи конкурси
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

2021

 

МЛАДШИ СЪДИИ

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

За прием на документи:

Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/ (doc)

Образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. - за кандидатите за младши съдии (doc)

Образец на Въпросник, приет с решение на ПК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. - за кандидатите за младши прокурори и младши следователи (doc)

 

За писмен изпит:

Конспект по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

 

За устен изпит:

Конспекти за конкурсни изпити за длъжностите "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател" по гражданскоправни и наказателноправни науки.

Конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

 

 

2020

 

МЛАДШИ СЪДИИ

 

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд