Постоянни комисии
КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Конкурси
Текущи конкурси
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

2018

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия за препоръките

Конспекти за конкурсни изпити за "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател", по гражданскоправни и наказателноправни науки.

Конспект за конкурсни изпити за "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател" и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Конспект  по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

 

Решение на Съдийската Колегия на ВСС по протокол № 04/30.01.2018 г. oбн. ДВ, бр. 11/02.02.2018 г.

МЛАДШИ СЪДИИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

Образец на заявление за участие в конкурса (docpdf)

Декларация по чл. 162 от ЗСВ (docpdf)

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол № 05/01.02.2017 г. (docpdf)

Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/31.01.2018 г., обн.  в ДВ, бр. 11/02.02.2018г.

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

Образец на заявление за участие в конкурса (docpdf)

Декларация по чл. 162 от ЗСВ (docpdf)

Образец на Въпросник, приет с решение на ПК на ВСС по протокол № 05/01.02.2017 г. (docpdf)

 

 

 

 

2017

МЛАДШИ СЪДИИ

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

 

2016

МЛАДШИ СЪДИИ
МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

2015

МЛАДШИ СЪДИИ
МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд