Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

АДРЕС

Рената Георгиева Мишонова-Хальова – национално лице за контакт – граждански дела съдия в Окръжен съд – Враца +35992682102 rghaliova@abv.bg 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев №29
Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – национално лице за контакт – търговски дела съдия в Окръжен съд – Смолян 0301/60406 boshnyakova@abv.bg 4700 гр. Смолян, бул. България №16
Галя Горанова Вълкова съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд 02/9219321 galya.g.valkova@gmail.com гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Валерия Иванова Братоева-Дамгова съдия в Софийски градски съд 02/9219636 vbratoeva@abv.bg гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Величка Симеонова Борилова съдия в Окръжен съд – Благоевград 073/889836 vborilova@gmail.com гр. Благоевград, ул.Васил Левски №1
Мария Иванова Райкинска съдия в Софийски градски съд 02/9219548 maraik@abv.bg гр. София 1000, бул. Витоша №2, Съдебна палата
Борис Константинов Динев съдия в Софийски районен съд 02/8955928 bkdinev@yahoo.com; boris.dinev@srs.justice.bg гр. София,  бул. Цар Борис III №54
Диян Димитров Атанасов съдия в Районен съд – Габрово 066/8110204 atanasov@court-gbr.com гр. Габрово 5300, площад „Възраждане“ №1
Весела Иванова Гълъбова –Илиева съдия в Районен съд – Варна 052/662442 vessig@gmail.com гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №57

 

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България -  12.07.2019г.

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България -  23.02.2018г.

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България - 18.11.2016г.

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Пр.№9/13.03.2018 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд