Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Милена Стойчева-Генчева за районен прокурор на Районна прокуратура - Айтос

                 

Висшият съдебен съвет избра единодушно с 20 гласа „за” за втори мандат  Милена Стойчева-Генчева за районен прокурор на Районна прокуратура Айтос.

Прокурор Стойчева-Генчева има над 17 години юридически стаж. Била е младши прокурор, прокурор и заместник-административен ръководител в Районна прокуратура – Айтос, като  през последните пет години е заемала длъжността  районен прокурор.

В Концепцията си за стратегическо управление Милена Стойчева-Генчева  набелязва цели за развитие свързани с продължаване и надграждане на установените добри практики, сред които:  контрол при въвеждане на данните с цел постигане на пълно съответствие между водените дневници и данните в електронното делеводство; подобряване срочността на проведените разследвания по досъдебни производства; ограничаване на делата с продължаващи се срокове  на разследване; подобряване качеството на прокурорските актове; намаляване броя на върнатите от съда дела и постановени оправдателни съдебни актове; поддържане на активността относно упражнявания надзор за законност; приоритет на работа по дела включени в Единния каталог за корупционни престъпления;  законосъобразно и целесъобразно управление на бюджета и активите на прокуратурата.

Кандидатурата на прокурор Стойчева-Генчева бе подкрепена от члена на Висшия съдебен съвет Румен Боев, който се позова на успешния й първи мандат, създадената организация и постигнатите резултати, изложената концепция за управление и подкрепата, с която се ползва сред магистратите и съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд