Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Борислав Руменов Ковачки за районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград

 Висшият съдебен съвет избра  с 18 гласа „за”, нито един „против” и 1 „въздържал се”   Борислав Руменов  Ковачки за районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград.

Прокурор Ковачки има над  13 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, прокурор в Районна прокуратура - Благоевград и заместник-административен ръководител от 2007г. до настоящия момент.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Ковачки набелязва следните приоритетни направления: усъвършенстване ролята на административния ръководител; повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители; подобряване срочността и качеството на разследването; подобряване качеството на прокурорските актове; ежедневен надзор над действията на разследващите органи; подобряване на взаимодействието с оперативните служби на МВР; продължаване на практиката за провеждане на работни срещи с главния разследващ полицай и началниците на районните полицейски управления; приоритетна работа по дела включени в Единния каталог за корупционните престъпления; упражняване на контрол за спазване на сроковете за извършване на разследванията и на сроковете за процесуална принуда; активизиране на дейността по самосезиране на прокуратурата; ефективно използване капацитета на следователите; законосъобразно  и ефективно използване на предоставените бюджетни средства за подобряване на условията за работа и материалната база.

Въпроси към кандидата зададоха главния прокурор Сотир Цацаров и члена на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова във връзка с подхода при формиране ръководния екип на прокуратурата и мерките за преодоляване на констатираните проблеми с броя на оправдателните присъди и причините свързани с неправилната квалификация и несъставомерност на деянията.

Прокурор Ковачки бе подкрепен от главния прокурор Сотир Цацаров, който подчерта,  че кандидатът познава добре работата в Районната прокуратура, познава колектива и проблемите на района, включителна работата на разследващите органи и ще търси ресурс и подкрепа сред колегите си за решаване на проблемите.

В подкрепа на кандидата се изказа и Елка Атанасова, която заяви, че прокурор Ковачки демонстрира решителност за справяне с проблемите, притежава проницателност, визия за управлението на Районната прокуратура, много добра лична организация на работата си, ползва се с доверието на колегите си и ще успее да ги мотивира за постигане на по-високи резултати. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд