Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет назначи младшите съдии по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №01/12.01.2012г. на длъжност „съдия” в районните съдилища

18 юни 2015 година

Висшият съдебен съвет, на основание чл.160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, назначи младшите съдии по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №01/12.01.2012г., т.33 на длъжност „съдия” в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, както следва:

1. Иванка Петкова Болгурова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

2. Василена Людмилова Дранчовска - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

3. Радослава Николаева Качерилска - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

4. Николай Мариусов Урумов - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

5. Наталия Петрова Лаловска - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

6. Марина Владимирова Манолова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

7. Анелия Стефанова Янева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, считано от 26.06.2015г.

8. Яна Василева Николова - младши съдия в Окръжен съд гр. София на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Ботевград, считано от 26.06.2015г.

9. Мария Георгиева Шейтанова - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Дупница, считано от 27.06.2015г.

10 Мария Петрова Александрова - младши съдия в Окръжен съд гр. Враца на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Оряхово, считано от 26.06.2015г.

11. Пламен Иванов Шумков - младши съдия в Окръжен съд гр. Враца на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Враца, считано от 26.06.2015г.

12. Андрей Иванов Николов - младши съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Петрич, считано от 26.06.2015г.

13. ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА НАЗНАЧЕНИЕТО С 2 (ДВА) МЕСЕЦА,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Иван Диянов Мичев - младши съдия в Окръжен съд гр. Монтана, считано от 26.06.2015 г.

14. Тоско Петков Ангелов - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, считано от 26.06.2015г.

15. Михаела Светлозар Боева - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, считано от 26.06.2015г.

16. Панайот Рангелов Велчев - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, считано от 26.06.2015г.

17. Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова - младши съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пещера, считано от 26.06.2015г.

18. Красимир Димитров Лесенски - младши съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пазарджик, считано от 26.06.2015г.

19. ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА НАЗНАЧЕНИЕТО С 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Даниела Евтимова Павлова - Радева - младши съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, считано от 26.06.2015 г.

20. Ваня Желязкова Тенева - младши съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Казанлък, считано от 02.07.2015г.

21. Асен Цветанов Цветанов - младши съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Чирпан, считано от 02.07.2015г.

22. Недялко Христов Паталов - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Свиленград, считано от 04.07.2015г.

23. ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА НАЗНАЧЕНИЕТО,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Пламена Николова Събева - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково, считано от 04.07.2015 г. до 01.08.2015г.

23.1. Пламена Николова Събева - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Бургас, считано от 02.08.2015г.

24. Станимира Ангелова Петрова - младши съдия в Окръжен съд гр. Бургас на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Бургас, , считано от 26.06.2015г.

25. Анатоли Йорданов Бобоков - младши съдия в Окръжен съд гр. Бургас на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Бургас, считано от 26.06.2015г.

26. Петрослав Волев Кънев - младши съдия в Окръжен съд гр. Бургас на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Бургас, считано от 26.06.2015г.

27. Георги Валентинов Георгиев - младши съдия в Окръжен съд гр. Бургас на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Велико Търново, считано от 26.06.2015г.

28. Валентин Тодоров Пушевски - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, считано от 26.06.2015г.

29. Георги Стоянов Чехларов - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, считано от 26.06.2015г.

30. Галя Димитрова Алексиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, считано от 26.06.2015г.

31. Темислав Малинов Димитров - младши съдия в Окръжен съд гр. Силистра на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Силистра, считано от 26.06.2015г.

32. Хрисимир Максимов Пройнов - младши съдия в Окръжен съд гр. Търговище на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Попово, считано от 26.06.2015г.

33. Димитър Петков Димитров - младши съдия в Окръжен съд гр. Шумен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Шумен, считано от 26.06.2015г.

34. Валери Владимиров Събев - младши съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Несебър, считано от 26.06.2015г.

35. ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА НАЗНАЧЕНИЕТО С 1 (ЕДИН) МЕСЕЦ,  на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Цветелина Александрова Костова - младши съдия в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 02.07.2015 г.

36. Трифон Пенчев Славков - младши съдия в Окръжен съд гр. Русе на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Горна Оряховица, считано от 26.06.2015г.

Висшият съдебен съвет възложи на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд