Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет назначи младшите прокурори по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №01/12.01.2012г. на длъжност „прокурор” в районните прокуратури

Висшият съдебен съвет, на основание чл.160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, назначи младшите прокурори  по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №01/12.01.2012г., т.34 на длъжност „прокурор” в районните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, както следва:

1. Виолета Танева Желева - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

2. Тодор Венциславов Тодоров - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

3. Марин Александров Малчев - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

4. Елица Юриева Василева - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

5. Ангел Демиров Кънев - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

6. Василен Славчев Бенчев - младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 26.06.2015г.

7. Валентина Дикова Дачева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 02.07.2015г.

8. Елза Миткова Митева - Варадинова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Ботевград, считано от 26.06.2015г.

9. Йорданка Иванова Попова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Бургас, считано от 26.06.2015г.

10. Бояна Любомирова Дичева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Бургас, считано от 26.06.2015г.

11. Александър Руменов Лозанов - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Враца на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, считано от 26.06.2015г.

12. Михаела Николаева Георгиева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Враца на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Козлодуй, считано от 26.06.2015г.

13. Диана Георгиева Динкова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Варна на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна, считано от 26.06.2015г.

14. Ренгинар Хасанова Мусова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Варна на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна, считано от 26.06.2015г.

15. Йордан Стоянов Ангелов - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица,  считано от 26.06.2015г.

16. Велислава Владимирова Кръстева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Видин на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Видин, считано от 02.07.2015г.

17. Крум Илиев Попов - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, считано от 26.06.2015г.

18. Красимира Христева Минчева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Добрич, считано от 26.06.2015г.

19. Надя Емилова Николова - Цанкова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, считано от 26.06.2015г.

20. Стоян Димитров Павлов - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Казанлък, считано от 02.07.2015г.

21. Мирослав Стоев Кръстев - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Кърджали, считано от 26.06.2015г.

22. Чавдар Александров Шолев - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Троян, считано от 26.06.2015г.

23. Мирослава Бойкова Чифчиева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Перник на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Перник, считано от 26.06.2015г.

24. Александър Цанков Михайлов - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Пловдив, считано от 26.06.2015г.

25. Ралица Вълкова Драганова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Русе на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Русе, считано от 26.06.2015г.

26. Мая Кирилова Христева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Свиленград, считано от 02.07.2015г.

27. Яница Николова Колева - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Нова Загора, считано от 02.07.2015г.

28. Мая Христова Големанова - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, считано от 26.06.2015г.

29. Тодор Руменов Куюмджиев - младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Елхово, считано от 28.06.2015г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд