Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшия съдебен съвет организира тържествена церемония по връчване на решенията за назначаване на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2014-2015г.

Висшият съдебен съвет реши на 23 юни 2015г. от 11.00 часа в зала 15 /Тържествена/ на Съдебната палата – гр. София да се проведе церемония за връчване на решенията за назначаване на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ – випуск 2014-2015г., както и на младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ срок съгласно чл. 240, ал.1 от ЗСВ през 2015г. На церемонията ще бъдат връчени и удостоверенията на младшите съдии и младши прокурори за успешно завършен курс на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането бе прието назначенията на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по реда на чл. 258а, ал.3 от ЗСВ, на младшите съдии и младшите прокурори по реда на чл. 243, ал.1 от ЗСВ, както и на тези за първоначално назначаване да се извършва тържествено съвместно с Националния институт на правосъдието и в присъствието на административните ръководители на съответните органи на съдебната власт.

Първата церемония се организира съвместно от Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд