Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет съгласува проекта на Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Висшият съдебен съвет съгласува изготвения от Министерството на правосъдието проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, на основание чл.403а от ЗСВ, с отправените предложения за изменение и допълнение, като поддържа становището си, че тази материя се нуждае от законова уредба. Висшият съдебен съвет изразява принципната си неудовлетвореност от определените по Наредбата размери на възнагражденията на вещите лица, но предвид бюджетните средства, с които разполага на този етап, не предлага други варианти.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд