Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет реши на интернет страницата на ВСС да се създаде, считано от 19.06.2015г. отделен раздел „Обсъждане на законопроекти /ЗИДКРБ и ЗИДСВ/” със следното съдържание: Законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – текст и мотиви; постъпилите становища от органите на съдебната власт в хода на обсъждането съобразно решение на ВСС по протокол №29/28.05.2015г.; електронен адрес за индивидуални предложения и становища от магистрати; информация и материали свързани с обсъждането на законопроектите и с организацията и провеждането на форума за представяне на изразените позиции.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд