Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС се срещна с министъра на правосъдието Христо Иванов

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет проведе днес редовно заседание, в което по покана на професионалните и неправителствени организации, участваха министъра на правосъдието Христо Иванов и заместник-министъра на правосъдието Петко Петков.  Тема на дискусията бяха законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Конституцията на Република България.

Представителите на Гражданския съвет взеха отношение по отделни моменти от законопроектите на Министерство на правосъдието.

Министър Христо Иванов подчерта, че поне 45 дни ще продължи периода на обсъждане на ЗИДЗСВ преди проекта да бъде внесен в Министерски съвет, в който срок неправителствените и граждански организации могат да представят подробни писмени бележки и становище чрез Гражданския съвет към ВСС или да ги депозират в Министерство на правосъдието. Асоциацията на прокурорите в България, Съюза на юристите в България, Камарата на следователите в България и Българската съдийска асоциация се ангажираха да представят официална позиция по ЗИДЗСВ след провеждане на предстоящите общи събрания.

Предложения от Гражданския съвет бяха направени и във връзка с проекта на Наредбата за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.05.2015г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд