Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Церемония за връчване на отличия на поощрените по чл.303 от ЗСВ магистрати се проведе днес във Висшия съдебен съвет

Висшият съдебен съвет за пети път проведе церемония за връчване на отличия на поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати.

Отличията бяха връчени от Представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова, а Даниела Костова – член на ВСС и член на Комисия „Публична комуникация” бе водещ на церемонията. Сред гостите на събитиета бяха членовете на висшия съдебен съвет Милка Итова, Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев, заместник - министъра на правосъдието Андрей Янкулов, главния секретар на ВСС Димитър Тончев.

В своето приветствие към магистратите Даниела Костова заяви, че  церемонията, провеждана по инициатива на Комисия Публична комуникация, е израз на заслуженото уважение и признание на Висшия съдебен съвет към всеотдайността на българските магистрати, проявения от тях професионализъм и добросъвестност при изпълнение на служебните им задължения за утвърждаване на високи стандарти в правоприлагането.

На церемонията бяха връчени отличия, както на действащи магистрати, така и на освободените на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ по повод навършване на 65-годишна възраст.

За периода от декември 2014 г. до юни 2015г. с решение на Висшия съдебен съвет са поощрени 30 /тридесет/ съдии, прокурори и следователи. За проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” са отличени 14 /четиринадесет/ магистрати, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” са отличени 4 /четирима/ магистрати, а с отличие „служебна благодарност и грамота” – петима.

Отличени с грамота и служебна благодарност са седем действащи магистрати. Съдиите от Върховния административен съд Милка Панчева – председател на отделение, Румяна Папазова, Наталия Марчева, Атанаска Дишева, Николай Гунчев и Даниела Мавродиева са наградени за проявен изключителен професионализъм, високи нравствени качества и за активното им участие като лектори в семинарите по дисциплинарната практика, атестирането на магистрати и провеждане на конкурси за назначаване/повишаване в съдебната система организирани и проведени от ВСС, и Лидия Евлогиева-Георгиева - съдия от Софийски военен съд за високия  й професионализъм, както и за активността й по повод с организирането и провеждането на Деня на отворените врати във Военен съд – София на 21.04.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд