Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ

 - Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България  - 180 подписа  /24.07.2015/

 - Проект за изменение на Конституцията на Република България /26.05.2015/

 - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - от сайта на МП, публикуван на 26.05.2015 г., от сайта на Народното събрание, публикуван на 02.04.2015 г., от сайта на Народното събрание, публикуван на 07.04.2015 г.

 - Постъпили становища от органите на съдебната власт в хода на обсъждането, съобразно решение на ВСС по протокол № 29/28.05.2015 г.

 - Електронен адрес за индивидуални предложения и становища от магистрати /подлежат на публикуване/ - zid@vss.justice.bg

 - Информация и материали, свързани с обсъждането на законопроектите и с организацията и провеждането на форума за представяне на изразените позиции

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд