Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет обяви на основание чл.180, ал.1 и чл.178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на ВСС по протокол №19/09.04.2015г, т.4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на пет свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:

Софийски градски съд – една свободна длъжност;

Окръжен съд – Пловдив - една свободна длъжност;

Окръжен съд – Пазарджик - една свободна длъжност;

Окръжен съд – Варна - една свободна длъжност;

Окръжен съд – Русе - една свободна длъжност.

Висшият съдебен съвет, Висшият съдебен съвет обяви на основание чл.180, ал.1 и чл.178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на ВСС по протокол №19/09.04.2015г, т.4, конкурс за първоначално назначаване и заемане на една свободна длъжност за „съдия” в Софийски градски съд – търговска колегия и една свободна длъжност за „съдия” в Софийски градски съд – наказателна колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд