Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015 г. конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури се уведомяват всички кандидати, че съгласно решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г. мястото на провеждане на насрочения за 12.09.2015 г. /събота/, 09.00 часа писмен изпит е променено, като същият ще се състои в сградата на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1.”

Допълнителна информация относно разпределението на кандидатите по зали ще бъде публикувана своевременно на Интернет-страницата на ВСС в Раздел Конкурсни процедури и Раздел Постоянни комисии/КПА.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд