Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Европейска мрежа на съдебните съвети
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Доклади от участия в заседания на Европейската мрежа на съдебните съвети

Доклад от Соня Найденова, член на ВСС и член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети, от участие в заседание на Борда на ЕМСС, проведено на 9 май 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова, член на ВСС и член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ във връзка с участие на заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведена на 8 февруари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова - Представляващ ВСС, относно участие в заседание на изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 6 юли 2015 г., в Брюксел, Белгия

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшият съдебен съвет, относно участие в заседание на изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено на 18 май 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд