Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Предстои обявяване на конкурс за първоначално назначаване на 4 длъжности „съдия” в административните съдилища, след изтичане на 14-дневния срок за прием на документи (до 17.07.2015 г., включително) в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища. Допълнителна информация относно конкурсите ще бъде публикувана своевременно на Интернет-страницата на ВСС в Раздел Конкурсни процедури и Раздел Постоянни комисии/КПА.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд