Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Предстои обявяването на конкурс за първоначално назначаване на 8 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища, както следва: СРС – 2 длъжности; РС Враца – 1 длъжност; РС Дупница – 1 длъжност; РС Радомир -1 длъжност; РС Малко Търново -1 длъжност; РС Сливен -1 длъжност; РС Добрич -1 длъжност. Писменият изпит следва да се проведе на 26.09.2015 г. Допълнителна информация относно конкурса ще бъде публикувана своевременно на Интернет-страницата на ВСС в Раздел Конкурсни процедури и Раздел Постоянни комисии/КПА.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд