Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането обсъди постъпили молби за освобождаване по реда на чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от Делчо Чопаринов съдия в ОС Пазарджик и Иван Ванчев – прокурор в ОП Хасково, както и молби за освобождаване от заеманите длъжности като заместник-председатели на Евгени Георгиев – и.ф. заместник-председател на СГС и на Петя Крънчева-Тропчева – заместник-председател на СГС и ръководител на Наказателно отделение.

Молбите на четиримата магистрати бяха уважени от Комисията, като ще бъдат внесени за разглеждане в заседание на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд