Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането одобри постъпилите във ВСС предложения за назначаване на следните заместници на административни ръководители: Десислава Манасиева - Жекова – съдия в съдия в Районен съд гр. Варна, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Варна; Румяна Зайкова – Калеева  – прокурор в Районна прокуратура гр. Панагюрище, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пловдив; Чавдар Чавдаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура  гр. Кърджали;  Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ямбол; Драгомир Драганов – прокурор в РП Котел, и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Нова Загора на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Сливен.

Всички посочени решения на Комисията по предложенията и атестирането ще бъдат внесени за разглеждане на предстоящото заседание на ВСС, насрочено за 23.07.2015 г. (четвъртък).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд