Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Комисията по предложенията и атестирането взе решение да предложи на ВСС обявяването на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва: АдмС София-град – 1 длъжност; АдмС София – област – 1 длъжност; АдмС Пловдив – 1 длъжност и АдмС Пазарджик -1 длъжност. Писменият изпит ще се проведе на 18.09.2015 г. Допълнителна информация относно провеждането на конкурса ще бъде публикувана своевременно на Интернет-страницата на ВСС в Раздел Конкурсни процедури и Раздел Постоянни комисии/КПА.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд