Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

Красимир Шекерджиев - зам. председател на Комисия по атестирането и конкурсите

ДИРЕКЦИЯ "СЪДЕБНИ КАДРИ И КОНКУРСИ НА МАГИСТРАТИ"

930 49 40, m.hristova@vss.justice.bg

Отдел "Съдебни кадри" - 930 49 13; 930 49 25; 930 43 28;факс - 930 49 75
sadebni.kadri@vss.justice.bg

Отдел "Конкурси на магистрати" - 930 43 34; 930 43 29; 930 49 75; факс - 930 49 75
konkursi@vss.justice.bg

ДИРЕКЦИЯ "АТЕСТИРАНЕ НА МАГИСТРАТИ"

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на съдии" - 930 43 42; 930 49 69; факс - 981 58 51

atestirane@vss.justice.bg

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи" - 930 49 27; 930 49 61;

факс - 981 58 51; atestirane@vss.justice.bg; a.romanova@vss.justice.bg

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд