Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОНТАКТИ

г-жа Даниела Машева - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

г-н Красимир Шекерджиев - зам. - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

ДИРЕКЦИЯ "АТЕСТИРАНЕ НА МАГИСТРАТИ"

Тел: 930 43 42; atestirane@vss.justice.bg;

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на съдии" – тел: 930 49 69; 930 49 44; 930 43 32; atestirane@vss.justice.bg; n.georgieva@vss.justice.bg;

Отдел "Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи" - 930 49 27; 930 49 61; atestirane@vss.justice.bga.romanova@vss.justice.bg;

 

ДИРЕКЦИЯ "СЪДЕБНИ КАДРИ И КОНКУРСИ НА МАГИСТРАТИ"

Тел: 930 49 40, m.hristova@vss.justice.bg

Отдел "Съдебни кадри" – тел: 930 49 13; 930 49 25; 930 43 28;
sadebni.kadri@vss.justice.bg

Отдел "Конкурси на магистрати" – тел: 930 43 34; 930 43 29; 930 49 75;
konkursi@vss.justice.bg

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд