Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Конспекти за конкурсни изпити за длъжностите "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател", по гражданскоправни и наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Конспекти за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни и административноправни науки.

Конспект  по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд