Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Конспекти за конкурсни изпити за длъжностите "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател", по гражданскоправни и наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Конспекти за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни и административноправни науки.

Конспект  по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

 КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване на длъжността "съдия" в районен съд /гражданскоправни науки/

 КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване на длъжността "съдия" в районен съд /наказателноправни науки/.

 КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия.

 КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд - търговска колегия.

КОНСПЕКТ  за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" в административен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - търговска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" във Върховния административен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване  на длъжността "прокурор" в районна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в окръжна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в апелативна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" във Върховна административна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване  на длъжността "прокурор"  във Върховна касационна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "следовател"  в Окръжен следствен отдел.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "следовател" в Национална следствена служба.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд