Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие Анализа на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 година в петте апелативни райони

Висшият съдебен съвет прие Анализа на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 година в Апелативен район Бургас, Апелативен район Варна, Апелативен район Велико Търново, Апелативен район Пловдив и Апелативен район София. ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт в срок до 30 октомври 2015г. да дадат своите предложения и препоръки за преодоляване на случаите на неоснователни или немотивирани отводи на магистрати по конкретен повод, както и да проведат общи събрания, на които да бъде обсъдена възможността за създаване на регистри на отводите в съответните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд