Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшия съдебен съвет одобри модула за случайно разпределение на преписките, вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата УИС-2.

Висшият съдебен съвет прие Протокол от 21.07.2015г. от срещата на работната група създадена с решение на ВСС по протокол № 58/08.12.2014г. относно изпълнение на препоръките към модула за случайно разпределение на преписките, вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата УИС – 2 и одобри модула за случайно разпределение на преписките, вграден в Унифицираната информационна система на прокуратурата УИС-2.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд