Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие за сведение Справка за дисциплинарната дейност на настоящия състав на ВСС за периода от 03.10.2012 г. до 20.07.2015 г.

Висшият съдебен съвет прие за сведение Справка за дисциплинарната дейност на настоящия състав на ВСС за периода от 03.10.2012 г. до 20.07.2015 г.

През отчетния период с решение на ВСС са образувани 97 дисциплинарни производства, пет от които са обединени с други дела. Разпределени по години броят на дисциплинарните производства е съответно:

         2012 г. – 5 броя

         2013 г. – 36 броя

         2014 г. – 33 броя

         2015 г. – 23 броя

         За същия период от време (от 01.01.2010 г. до 30.09.2012 г.) предходният състав на ВСС е образувал 63 дисциплинарни производства.

         По предложение на не по-малко от петима членове на ВСС са образувани 18 дисциплинарни дела.

От началото на 2015 г. ВСС е взел 6 /шест/ решения да не образува дисциплинарни производства. Две от решенията са във връзка с  предложения на петима членове на ВСС, едно е по предложение от административен ръководител от орган на съдебната власт и три са по предложения на министъра на правосъдието.

Останалите 79 образувани за периода дисциплинарни дела са по:

- предложение на административен ръководител – 45 броя;

- предложение на главен прокурор – 13 броя;

- предложение на Инспектората към ВСС – 12 броя

- предложение на председател на ВКС – 5 броя;

- предложение на министъра на правосъдието – 4 броя, като две от предложенията са направени съвместно с председателя на ВКС.

Приключени са общо 68 дисциплинарни производства, от които 7 са образувани от предходния ВСС. Настоящият състав на ВСС се е произнесъл по тях както следва:

- наложено наказание „забележка” – 9 дисциплинарни производства;

-наложено наказание „порицание” –15 дисциплинарни производства;

- наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години” – 11 дисциплинарни производства;

- наложено наказание „понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от едно до три години” – 5 дисциплинарни производства;

- наложено наказание „ освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител” – 3 дисциплинарни производства;

- наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” – 6 дисциплинарни производства:

- отхвърлени предложения за налагане на дисциплинарно наказание – 8 дисциплинарни производства;

-  прекратени дисциплинирани производства – 2 дисциплинарни производства;

- приключени дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание – 9 дисциплинарни производства.

         За периода  са разгледани  общо 44 заповеди за налагане на наказание “забележка” и  “порицание”, издадени от административни ръководители на основание чл. 311, т. 1 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд