Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет избра Николай Захманов за районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Сандански

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържал се” избра за втори мандат прокурор Николай Владимиров Захманов за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Сандански.

Прокурор Захманов има над 11 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е за кратко съдебен кандидат в Софийски градски съд, след което целият му трудов стаж е в Прокуратурата на Република България като младши прокурор и прокурор. От 01.06.2010 г. до настоящия момент заема длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Сандански.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районна прокуратура – гр. Сандански, прокурор Захманов е посочил, че е мотивиран да се кандидатира за втори мандат на тази длъжност от постигнатите добри резултати в работата на институцията по основни показатели през последните пет години, както и от необходимостта от полагане на допълнителни усилия за тяхното запазване и надграждане в бъдеще, включително нуждата от продължаване на започнатите мерки.

Пред Висшия съдебен съвет прокурор Захманов заяви, че ще продължи работата по основните цели на първия му мандат като: намаляване на броя на върнатите от съда на прокуратурата дела, запазване тенденцията за срочното приключване на делата, повишаване броя на бързите полицейски производства, запазване доброто взаимодействие с Районен съд - Сандански и разследващите органи. Приоритет ще бъде и активизирането работата на издирвателните служби с оглед повишаване разкриваемостта на извършените престъпления против собствеността на гражданите, които са голям процент от извършените в региона престъпления, продължаване на предприетите мерки за активизиране и разширяване на дейността по надзора за законност, противодействие на престъпленията, свързани с държане на акцизни стоки, наркотични вещества, трафик на хора и др.

Кандидатурата на Николай Захманов бе подкрепена от членовете на ВСС Елка Атанасова и Магдалена Лазарова, като и двете изтъкнаха, че първият му мандат е бил успешен. През този период в Районна прокуратура – Сандански драстично е намалял броят на върнатите дела, повишил се е броят на бързите производства, постигнато е ниско ниво на оправдателните присъди. Магдалена Лазарова подчерта и умението на прокурор Захманов да комуникира с колегите си, както и доверието, което са изградили помежду си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд