Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарна наказание на Калинка Иванова Илиева-Пандохова – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд от 03.07.2013 г. до 06.07.2015 г. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд, във връзка с извършени дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал.4 и т.5 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет избра чрез жребий дисциплинарен състав: Михаил Кожарев, Калин Калпакчиев и Незабравка Стоева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд