Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител – заместник районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Кюстендил. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, във връзка с извършени дисциплинарни нарушения на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 311, т. 2 б от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет избра чрез жребий дисциплинарен състав: Магдалена Лазарова, Димитър Узунов и Каролина Неделчева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд