Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебен съвет /ВСС/ присъедини дисциплинарно производство №15/2015 г., образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд срещу съдия Владимира Янева Янева – Манолова, за допуснати пропуски и недобри практики като председател на Софийски градски съд, към дисциплинарно производство №7/2015 г., образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд и министъра на правосъдието, за извършване на дисциплинарни нарушения, свързани със случайното разпределение на делата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд