Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Висшият съдебeн съвет, по предложение на председателя на Софийски градски съд  Калоян Топалов, на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски  съд. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 312, ал.1, т.1 вр. чл. 311, т. 2б „а“ и във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 6, Глава шестнадесета „Дисциплинарна отговорност“ от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ чрез жребий бе избран дисциплинарен състав: Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Михаил Кожарев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд