Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Срещу решенията на ВСС по пр. 44/30.07.2015 г. т. 35 и т. 36, с които са приети окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори съобразно заявеното им желание са постъпили жалби, както следва : вх. № 96-00-408/03.08.2015 г. и вх. № вх. № 94-00-973/07.08.2015 г. от Калина Христова срещу решението по т.35, както и жалби вх. № 94-00-963/05.08.2015 г. от Гергана Миталова и с вх. № 94-00-969/06.08.2015 г. от Данаил Величков срещу решението по т. 36.

Поради обжалване на горепосочените решения, същите не са влезли в законна сила.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд