Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет определи членовете в Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

Висшият съдебен съвет гласува Милка Итова и Елка Атанасова да се включат в състава на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС. Като членове на Висшия съдебен съвет те участват съответно в комисия „Международна дейност” и комисия „Бюджет и финанси”, които ги определиха за свои представители в Координационния съвет.

         Освен тях в Съвета ще влязат двама представители на съдебната администрация.

         В Координационния съвет участват също представители на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, на Прокуратурата на Република България, Националния институт на правосъдието и  на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

         Координационният съвет бе създаден с решение на Висшия съдебен съвет от 2 юли 2015 г. Той ще осъществява координация и сътрудничество между потенциалните бенефициенти в сектор „Правосъдие“ през новия програмен период, който стартира тази година. През есента се очаква да започне набирането на проектни идеи по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

         Отправена е покана към Министъра на правосъдието да определи свой представител за участие в заседанията на Съвета. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд