Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявения конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности „съдия” в административните съдилища е публикуван на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2015 график за провеждане на насрочения за 18.09.2015 г. (петък) от 09.00 часа писмен изпит с допуснатите кандидати. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд