Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 12.09.2015 г. /събота/ в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/27.05.2015 г. КОНКУРС за заемане на 7 свободни длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия (Ваня Илиева Илиева – председател, Снежана Стефанова Стефанова - Торбова, Искра Трайкова Билярска, Райна Андреева Гундева и проф. д-р Иван Захариев Сълов), в зала № 230 в УАСГ, се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

От общо 121 допуснати кандидати се явиха 105 , като 16 кандидати не се явиха.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд